مشخصات امام جمعه
حسین محمدی
حسین محمدی
رهنان

حسین محمدی

تحصیلات مقدماتی حوزه در حوزه علمیه الهادی (آیت الله مشکینی ) قم

سطح فیضیه و دار الشفا

شرکت در درس خارج مقام معظم رهبری

از سال 91 امام جمعه کوشک اصفهان

ودر شهریور 95 امامت جمعه منطقه رهنان (غرب شهر اصفهان)