خطبه نماز جمعه 1396/6/10
انتقادپذیری دولت
انتقادپذیری دولت

خطبه های نمازعید قربان رهنا ن 27/5/96

توسط حجت الاسسلام محمدی

خطبه اول توصیه به تقواو مباحثی درخصوص روزعید قربان وبندگی

خطبه دوم اهمیت جشنهای غدیر

فرمایشات رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت و روحیه انتقاد پذیری اعضای هیئت دولت

به فکر نیازمندان بودن

پیام رهبری به کنگره عظیم حج و مشکلات جهان اسلام