دیدار با مدیر آموزش وپرورش منطقه 5 اصفهان
1395/10/18
دیدار با مدیر آموزش وپرورش منطقه 5 اصفهان
با حضور مدیر محترم آموزش وپرورش آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان و جمعی از فرهنگیان  در دفتر امام جمعه رهنان مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی بررسی وراهکارهای لازم داده شد