دیدار رئیس شبکه بهداشت سمیرم
1397/1/16
دیدار رئیس شبکه بهداشت سمیرم
صبح امروز دیدار رئیس شبکه بهداشت با امام جمعه شهرستان برای تبریک سال نو   وپارهای از مشکلات بهداشت ودرمان سمیرم