دیدار سرهنگ فصیحی
1397/1/16
دیدار سرهنگ فصیحی
صبح دیروز دیدار سرهن فصیحی فرماندهی ناحیه مقاومت  با امام  جمعه محترم  در مورد مشکلات منطقه ای بخصوص  کم ابی شهرستان