مجلس بزرگداشت در گذشتگان سانحه هوایی
1396/12/20
مجلس بزرگداشت در گذشتگان سانحه هوایی
مراسم یادبود در گذشتگان سانحه هوائی تهران یاسوج که به همت امام جمعه وتعدادی از مسولین شهر در امامزاده ابراهیم برگزار شد وسخنرانت جلسه ایشان بودند..و