دوشنبه 1399/1/18 - 43 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر سفیدشهر - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
عباس نصیری نصرآبادی
عباس نصیری نصرآبادی
امام جمعه شهر: سفیدشهر
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
سفید شهر دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۳۱۵۴۸۳۴۷۷۷
شماره فاکس:
۵۴۸۳۴۷۷۷
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
انتخابات یک جهاد عمومی است
انتخابات یک جهاد عمومی است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه