چهارشنبه 1399/5/22 - 19 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر زواره - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
عبدالله عسگری
عبدالله عسگری
امام جمعه شهر: زواره
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زواره- جنب حسینیه کوچک
تلفن دفتر امام جمعه:
03154375200
شماره فاکس:
03154374010
خطبه نماز جمعه 1399/4/13
از آن حضرت سوال شد که بهترین بندگان کیانند فرمود: انها که چون کار نیک انجام می دهند خوشحال شوند و چون بد کنند آمرزش خواهند و چون نعمتشان دهند شکر گویند و چون گرفتار شوند صبر کنند و چون خشم کنند درگذرند.
از آن حضرت سوال شد که بهترین بندگان کیانند فرمود: انها که چون کار نیک انجام می دهند خوشحال شوند و چون بد کنند آمرزش خواهند و چون نعمتشان دهند شکر گویند و چون گرفتار شوند صبر کنند و چون خشم کنند درگذرند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه