چهارشنبه 1399/1/13 - 58 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر مشهد اردهال - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
امام جمعه شهر: مشهد اردهال
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مشهداردهال
تلفن دفتر امام جمعه:
27---03155633526
شماره فاکس:
03155633528
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1399/1/8
خطبه مورخه 8-1-99 مختص انتشاردرفضای مجازی موضوع : مسئولان مشکلات تولیدکنندگان خرده پاوجزءراحل کنند. امام جمعه مشهداردهال باارسال پیام وفایلهای صوتی درفضاهای مجازی قابل دسترس مردم منطقه مشهداردهال مواردی راتحت عنوان خطابه های نمازجمعه به سمع نمازگزاران رساندند.
خطبه مورخه 8-1-99 مختص انتشاردرفضای مجازی موضوع : مسئولان مشکلات تولیدکنندگان خرده پاوجزءراحل کنند. امام جمعه مشهداردهال باارسال پیام وفایلهای صوتی درفضاهای مجازی قابل دسترس مردم منطقه مشهداردهال مواردی راتحت عنوان خطابه های نمازجمعه به سمع نمازگزاران رساندند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه