چهارشنبه 1399/1/13 - 29 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر باغبهادران - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
علیرضا فرهنگ
علیرضا فرهنگ
امام جمعه شهر: باغبهادران
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان شهر باغبهادران
تلفن دفتر امام جمعه:
031352501020
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/1/8
کرونا را با لطف خدا و همت مردان خدا شکست می دهیم
کرونا را با لطف خدا و همت مردان خدا شکست می دهیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه