دوشنبه 1399/1/18 - 55 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر راوند - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدمهدی اصل حسینی
سیدمهدی اصل حسینی
امام جمعه شهر: راوند
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
راوند_خیابان ابوالرضا راوندی_جنب مدرسه قطب
تلفن دفتر امام جمعه:
03155510100
شماره فاکس:
03155510100
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/18
معامله‌ی قرن قبل از مردن ترامپ خواهد مُرد.
معامله‌ی قرن قبل از مردن ترامپ خواهد مُرد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه