انتشار محتوا

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در منطقه رهنان (غرب اصفهان)
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در منطقه رهنان (غرب اصفهان) حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۲۰_۰۲-۱۲-۲۹_1400128104052.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۲۰_۰۲-۱۲-۲۹_1400128104052.jpg

بازدید از بازارچه محصولات خانگی بانوان رهنان در حاشیه نماز جمعه توسط مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان بهمراه امام جمعه محترم رهنان
بازدید از بازارچه محصولات خانگی بانوان رهنان در حاشیه نماز جمعه توسط مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان بهمراه امام جمعه محترم رهنان ...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۲۰_۰۲-۰۷-۱۰_1400128103951.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۲۰_۰۲-۰۷-۱۰_1400128103951.jpg

بررسی و بازدید ساختمان نهاد نماز جمعه نصرآباد توسط مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان با حضور امام جمعه محترم و اعضای ستاد نماز جمعه نصر آباد
بررسی و بازدید ساختمان نهاد نماز جمعه نصرآباد توسط مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان با حضور امام جمعه محترم و اعضای ستاد نماز جمعه نصر آباد ...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۴۲-۴۶_1400128103055.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۴۲-۴۶_1400128103055.jpg

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در منزل شهید رنجبر به همراه حجه الاسلام شیدایی امام جمعه محترم شهر نصرآباد
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در منزل شهید رنجبر به همراه حجه الاسلام شیدایی امام جمعه محترم شهر نصرآباد حضور...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۳۶-۱۹_1400128102919.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۳۶-۱۹_1400128102919.jpg

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در دفتر امام جمعه با حضور اعضای ستاد نماز جمعه نصر آباد
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در دفتر امام جمعه با حضور اعضای ستاد نماز جمعه نصر آباد حضور مدیر دفتر نمایندگی...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۳۲-۱۴_1400128102057.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۹_۲۳-۳۲-۱۴_1400128102057.jpg

حضور مدیر محترم دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان به همراه خانواده در منزل مرحوم حجه الاسلام رزمجو امام سابق کمشچه
حضور مدیر محترم دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان به همراه خانواده در منزل مرحوم حجه الاسلام رزمجو امام سابق کمشچه حضور مدیر...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۷_۲۰-۴۳-۰۰_1400128101725.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۷_۲۰-۴۳-۰۰_1400128101725.jpg

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان به همراه خانواده در منزل حجه الاسلام والمسلمین عبداللهی
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان به همراه خانواده در منزل حجه الاسلام والمسلمین عبداللهی حضور مدیر دفتر نمایندگی ...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۶_۲۱-۱۹-۱۷_1400128101441.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۶_۲۱-۱۹-۱۷_1400128101441.jpg

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: دشمن مترصد است تا کانون خانواده را دچار بحران کنند تا آنها نتوانند فرزندانی همچون شهید سلیمانی و فخری زاده ها را پرورش دهند.
مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: دشمن مترصد است تا کانون خانواده را دچار بحران کنند تا آنها نتوانند فرزندانی همچون شهید سلیمانی و فخری زاده ها را پرورش...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۳۶-۴۹_1400128101056.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۳۶-۴۹_1400128101056.jpg

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان بهمراه امام جمعه محترم اردستان در منزل خانواده شهید و عیادت از مادربیمار شهید دفاع مقدس
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان بهمراه امام جمعه محترم اردستان در منزل خانواده شهید و عیادت از مادربیمار شهید دفاع مقدس ...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۱۹-۱۲_140012810846.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۱۹-۱۲_140012810846.jpg

حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در دفتر امام جمعه اردستان و دیدار با امام جمعه محترم و اعضای ستاد نماز جمعه و بررسی مسائل و مشکلات نهاد نماز جمعه اردستان
حضور مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در دفتر امام جمعه اردستان و دیدار با امام جمعه محترم و اعضای ستاد نماز جمعه و بررسی مسائل و مشکلات نهاد نماز...
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۱۱-۴۴_140012810719.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۲_۲۰-۱۱-۴۴_140012810719.jpg