پنج شنبه 1400/8/6 - 49 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر سفیدشهر - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
عباس نصیری نصرآبادی
عباس نصیری نصرآبادی
امام جمعه شهر: سفیدشهر
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
سفید شهر دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۳۱۵۴۸۳۴۷۷۷
شماره فاکس:
۵۴۸۳۴۷۷۷
خطبه نماز جمعه 1399/6/7
عاشورا یعنی روز ظهور صفات واسماء حق تعالی
عاشورا یعنی روز ظهور صفات واسماء حق تعالی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه