پنج شنبه 1400/8/6 - 14 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر قهدريجان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدمحمدعلی هاشمی
سیدمحمدعلی هاشمی
امام جمعه شهر: قهدريجان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قهدریجان خ مدرس ک شهید حسن زاده
تلفن دفتر امام جمعه:
03137508844
شماره فاکس:
03137509944
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
5000206060090
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
نسان ظرف وجودش را از گناهان و معاصی الهی پاک نکند اون ظرف وجودی شایسته دریافت رحمت های حضرت حق نخواهد بود درست است که خدا غفور است ولی دلها و ظرف های وجودی ما هم باید یک طهارت وجودی داشته باشه عطر را چیز با ارزش را توی یک چیز آلوده نمی ریزند جارو کن تو خانه رو بعد میهمان طلب ان شا الله شایستگی دریافت فیوزات حضرت حق را در این ماه با تزکیه نفس داشته باشیم الله ان لکن تغفرت لنا ..
نسان ظرف وجودش را از گناهان و معاصی الهی پاک نکند اون ظرف وجودی شایسته دریافت رحمت های حضرت حق نخواهد بود درست است که خدا غفور است ولی دلها و ظرف های وجودی ما هم باید یک طهارت وجودی داشته باشه عطر را چیز با ارزش را توی یک چیز آلوده نمی ریزند جارو کن تو خانه رو بعد میهمان طلب ان شا الله شایستگی دریافت فیوزات حضرت حق را در این ماه با تزکیه نفس داشته باشیم الله ان لکن تغفرت لنا ..
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه