جمعه 1400/5/8 - 32 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر خور و بيابانك - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سعید جاویدی آل سعدی
سعید جاویدی آل سعدی
امام جمعه شهر: خور و بيابانك
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خور.خیابان شهدا
تلفن دفتر امام جمعه:
03146325141
شماره فاکس:
03146322023
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/4/25
هفته عفاف و حجاب
هفته عفاف و حجاب
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه