پنج شنبه 1400/8/6 - 21 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر باغبهادران - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدمحسن طباطبایی
سیدمحسن طباطبایی
امام جمعه شهر: باغبهادران
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان شهر باغبهادران
تلفن دفتر امام جمعه:
031352501020
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/11
پیروز انتخابات مردم بودند و دشمن باز ناکام ماند.
پیروز انتخابات مردم بودند و دشمن باز ناکام ماند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه