چهارشنبه 1399/7/30 - 26 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر آران و بیدگل - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
ابوالفضل سلیمانی
ابوالفضل سلیمانی
امام جمعه شهر: آران و بیدگل
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آران و بیدگل
تلفن دفتر امام جمعه:
031-54724343
شماره فاکس:
031-54726667
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1399/6/21
نماینده انقلابی نباید با حضور تشریفاتی در حوزه انتخابی ظاهر شود
نماینده انقلابی نباید با حضور تشریفاتی در حوزه انتخابی ظاهر شود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه