جمعه 1400/5/8 - 23 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر آران و بیدگل - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
ابوالفضل سلیمانی
ابوالفضل سلیمانی
امام جمعه شهر: آران و بیدگل
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آران و بیدگل
تلفن دفتر امام جمعه:
031-54724343
شماره فاکس:
031-54726667
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/18
مردم هم وغم خود را در رضایت الهی قرار دهند چرا که اگر این کار را انجام دهند هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند می شوند
مردم هم وغم خود را در رضایت الهی قرار دهند چرا که اگر این کار را انجام دهند هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند می شوند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه