پنج شنبه 1400/8/6 - 41 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر گرگاب - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سید مصطفی عاملی
سید مصطفی عاملی
امام جمعه شهر: گرگاب
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گرگاب
تلفن دفتر امام جمعه:
45753517
شماره فاکس:
45753517
سامانه پیام کوتاه:
5000213517
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
ایشان خطاب به مسئولین کشور فرمودند مردم در بدترین شرایطی که برایشان بود در انتخابات شرکت کردند و آماری که اعلام شد نشان داد مشارکت مردم یک ایثار بود و حمایت کردند اما آیا این حق مردم است که یک روز آب نداشته باشند،یک روز برق و یک روز مرغ نداشته باشند
ایشان خطاب به مسئولین کشور فرمودند مردم در بدترین شرایطی که برایشان بود در انتخابات شرکت کردند و آماری که اعلام شد نشان داد مشارکت مردم یک ایثار بود و حمایت کردند اما آیا این حق مردم است که یک روز آب نداشته باشند،یک روز برق و یک روز مرغ نداشته باشند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه