شنبه 1399/8/3 - 52 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر گرگاب - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سید مصطفی عاملی
سید مصطفی عاملی
امام جمعه شهر: گرگاب
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گرگاب
تلفن دفتر امام جمعه:
45753517
شماره فاکس:
45753517
سامانه پیام کوتاه:
5000213517
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/5/31
کشورهای عربی منطقه بدانند اگر با اسرائیل ارتباط برقرار کنند به زودی همه آنها یکجا نابود خواهند شد
کشورهای عربی منطقه بدانند اگر با اسرائیل ارتباط برقرار کنند به زودی همه آنها یکجا نابود خواهند شد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه