پنج شنبه 1400/8/6 - 42 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر ديزيچه - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مرتضی صانعی
مرتضی صانعی
امام جمعه شهر: ديزيچه
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان دیزیچه خیابان شهدا
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۳۱۵۲۴۵۸۱۱۱
شماره فاکس:
۰۳۱۵۲۴۵۸۲۳۰
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/12
ایمان
ایمان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه