سه شنبه 1399/8/6 - 45 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر برخوار - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدحسین محمود آبادی
سیدحسین محمود آبادی
امام جمعه شهر: برخوار
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دولت آباد بُرخوار- روبروی مسجدجامع
تلفن دفتر امام جمعه:
031-45854800
شماره فاکس:
03145854802
خطبه نماز جمعه 1399/8/2
متأسفانه شاهد یک بی‌حالی و بی‌توجهی و سوء مدیریت در اداره کشور هستیم.
متأسفانه شاهد یک بی‌حالی و بی‌توجهی و سوء مدیریت در اداره کشور هستیم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه