پنج شنبه 1400/8/6 - 17 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهاران - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی بخشی
مهدی بخشی
امام جمعه شهر: بهاران
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهربهاران محله اجگرد جنب مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
03137257506
شماره فاکس:
03137257506
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1399/4/20
اهمیت حجاب و فواید آن در جامعه
اهمیت حجاب و فواید آن در جامعه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه