پنج شنبه 1400/8/6 - 29 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر خورزوق - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
رسول حق شناس
رسول حق شناس
امام جمعه شهر: خورزوق
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خورزوق.خ شهید هرمزی
تلفن دفتر امام جمعه:
03145467086
شماره فاکس:
03145467086
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
تقوا
تقوا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه