جمعه 1400/5/8 - 46 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر خورزوق - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
رسول حق شناس
رسول حق شناس
امام جمعه شهر: خورزوق
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خورزوق.خ شهید هرمزی
تلفن دفتر امام جمعه:
03145467086
شماره فاکس:
03145467086
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
نماز جمعه
نماز جمعه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه