جمعه 1400/5/8 - 3 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر مشهد اردهال - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
امام جمعه شهر: مشهد اردهال
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مشهداردهال
تلفن دفتر امام جمعه:
27---03155633526
شماره فاکس:
03155633528
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1399/11/17
خطبه مورخه 17-11-99 موضوع :مشکلات دنیادیگردربهشت نیست. امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته نمازجمعه فرمودند:....
خطبه مورخه 17-11-99 موضوع :مشکلات دنیادیگردربهشت نیست. امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته نمازجمعه فرمودند:....
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه