سه شنبه 1399/8/6 - 11 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر مشهد اردهال - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
امام جمعه شهر: مشهد اردهال
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مشهداردهال
تلفن دفتر امام جمعه:
27---03155633526
شماره فاکس:
03155633528
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1399/3/23
خطبه مورخه99/3/23موضوع: " اولین کسی که ولایت مطلقه راداردخودخداونداست. "امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته نمازجمعه فرمودند:..
خطبه مورخه99/3/23موضوع:
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه