جمعه 1400/5/8 - 24 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر تودشك - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
کمال دشتی
کمال دشتی
امام جمعه شهر: تودشك
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
تودشک خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید رضایی
تلفن دفتر امام جمعه:
03146433432
سامانه پیام کوتاه:
09928211038
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/3/28
رمزتقواچیست؟/یک روز چندساله و فردای آن شنبه مهربانی و بردباری
رمزتقواچیست؟/یک روز چندساله و فردای آن شنبه مهربانی و بردباری
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه