پنج شنبه 1400/8/6 - 44 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر وزوان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
علی اکبر جمیاری
علی اکبر جمیاری
امام جمعه شهر: وزوان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
وزوان خ امام جنب مسجد جامع - بیت العباس
تلفن دفتر امام جمعه:
03145421101
شماره فاکس:
03145420784
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30008900728818
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/4/18
آمریکا درانزوا قرارگرفته و از قطر و افغانستان و .. خارج شدند. آن ها از ایران می ترسند چون ایران محور مقاومت است وآمریکا 3000 میلیارد هزینه نظامی درمنطقه شکست خورده است.
آمریکا درانزوا قرارگرفته و از قطر و افغانستان و .. خارج شدند. آن ها از ایران می ترسند چون ایران محور مقاومت است وآمریکا 3000 میلیارد هزینه نظامی درمنطقه شکست خورده است.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه