پنج شنبه 1400/8/6 - 40 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر نیک آباد - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدحسین طباطبایی
سیدحسین طباطبایی
امام جمعه شهر: نیک آباد
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان- جرقویه سفلی - شهر نیک اباد
تلفن دفتر امام جمعه:
03146623001
سامانه پیام کوتاه:
09132277085
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/29
دین دان/ دین باز / و دین دار سه گروه مدعی دین/
دین دان/ دین باز / و دین دار سه گروه مدعی دین/
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه