جمعه 1400/5/8 - 53 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر دهاقان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
اصغر رضوانی دهاقانی
اصغر رضوانی دهاقانی
امام جمعه شهر: دهاقان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دهاقان بلوار انقلاب اسلامی دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03153332525
خطبه نماز جمعه 1400/4/18
توجه به امر ازدواج و فرزند اوری
توجه به امر ازدواج و فرزند اوری
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه