پنج شنبه 1400/8/6 - 43 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر دهاقان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
اصغر رضوانی دهاقانی
اصغر رضوانی دهاقانی
امام جمعه شهر: دهاقان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دهاقان بلوار انقلاب اسلامی دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03153332525
خطبه نماز جمعه 1400/6/12
سفرهای استانی رییس جمهور و ارتباط مستفیم با مردم نشانه چابکی دولت و عزم و اراده ان برای حل مشکلات است
سفرهای استانی رییس جمهور و ارتباط مستفیم با مردم نشانه چابکی دولت و عزم و اراده ان برای حل مشکلات است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه