شنبه 1399/8/3 - 23 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر دهاقان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
اصغر رضوانی دهاقانی
اصغر رضوانی دهاقانی
امام جمعه شهر: دهاقان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دهاقان بلوار انقلاب اسلامی دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03153332525
خطبه نماز جمعه 1399/5/3
تادیب رسول الله توسط خداوندنتایج مهمی داردفقط بعداخلاقی نیست بلکه بُعدتربیت اخلاقی پیامبر هم برای واگذار شدن امردین وامت به پیامبرومرجعیت علمی وعملی ایشان واهلبیتشان برای مردم درهمه مسایل دینی است
تادیب رسول الله توسط خداوندنتایج مهمی داردفقط بعداخلاقی نیست بلکه بُعدتربیت اخلاقی پیامبر هم برای واگذار شدن امردین وامت به پیامبرومرجعیت علمی وعملی ایشان واهلبیتشان برای مردم درهمه مسایل دینی است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه